Máy phát điện yanmar 11kva 3 pha nhập khẩu chính hãng giá rẻ

Máy phát điện Yanmar 11kVA

Model
YDS-12T
CS Liên tục
11kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 13kVA YDS-14T

Máy phát điện Yanmar 13kVA

Model
YDS-14T
CS Liên tục
13kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
máy phát điện yanmar 14kva 3 pha chính hãng giá rẻ

Máy phát điện Yanmar 14kVA

Model
YDS-15T
CS Liên tục
14kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Kubota 15kVA KUDS_16T

Máy Phát Điện Kubota 15kVA

Model
KUDS-16T
CS Liên tục
15kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 15kVA YDS-17T

Máy phát điện Yanmar 15kVA

Model
YDS-17T
CS Liên tục
15kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 17kVA YDS-20T

Máy phát điện Yanmar 17kVA

Model
YDS-20T
CS Liên tục
17kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Kubota 18kVA KUDS_20T

Máy Phát Điện Kubota 18kVA

Model
KUDS-20T
CS Liên tục
18kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 20kVA YDS-22T

Máy phát điện Yanmar 20kVA

Model
YDS-22T
CS Liên tục
20kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
MÁY PHÁT ĐIỆN YANMAR 23KVA NHẬP KHẨU GIÁ RẺ

Máy phát điện Yanmar 23kVA

Model
YDS-25T
CS Liên tục
23kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 25kVA YDS-28T

Máy phát điện Yanmar 25kVA

Model
YDS-28T
CS Liên tục
25kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Kubota 20kVA KUDS_22T

Máy Phát Điện Kubota 20kVA

Model
KUDS-28T
CS Liên tục
25kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Kubota 27kVA

Máy Phát Điện Kubota 27kVA

Model
KUDS-30T
CS Liên tục
27kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 30kVA YDS-33T

Máy phát điện Yanmar 30kVA

Model
YDS-33T
CS Liên tục
30kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Kubota 30kVA KUDS_33T

Máy Phát Điện Kubota 30kVA

Model
KUDS-33T
CS Liên tục
30kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
máy phát điện yanmar 35kva nhập khẩu giá rẻ

Máy phát điện Yanmar 35kVA

Model
YDS-40T
CS Liên tục
35kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 40kVA YDS-44T

Máy phát điện Yanmar 40kVA

Model
YDS-44T
CS Liên tục
40kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày

Máy phát điện Kubota 40kVA

Model
KUDS-44T
CS Liên tục
40kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
máy phát điện yanmar 45kva nhập khẩu giá rẻ

Máy phát điện Yanmar 45kVA

Model
YDS-50T
CS Liên tục
45kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 50kVA YDS-55T

Máy phát điện Yanmar 50kVA

Model
YDS-56T
CS Liên tục
50kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 56kVA YDS-60T

Máy phát điện Yanmar 56kVA

Model
YDS-60T
CS Liên tục
56kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày