Máy phát điện Doosan 300kVA DDS-330T

Máy phát điện Doosan 300kVA

Model
DDS-330T
CS Liên tục
300kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 350kVA DDS-385T

Máy Phát Điện Doosan 350kVA

Model
DDS-385T
CS Liên tục
350kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 400kVA DDS-440T

Máy phát điện Doosan 400kVA

Model
DDS-440T
CS Liên tục
400kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 450kVA DDS-500T

Máy Phát Điện Doosan 450kVA

Model
DDS-500T
CS Liên tục
450kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 500kVA DDS-550T

Máy phát điện Doosan 500kVA

Model
DDS-550T
CS Liên tục
500kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 550kVA DDS-619T

Máy phát điện Doosan 550kVA

Model
DDS-619T
CS Liên tục
550kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 560kVA DDS-625T

Máy phát điện Doosan 560kVA

Model
DDS-625T
CS Liên tục
560kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 600kVA DDS-660T

Máy phát điện Doosan 600kVA

Model
DDS-660T
CS Liên tục
600kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 625kVA DDS-688T

Máy phát điện Doosan 625kVA

Model
DDS-688T
CS Liên tục
625kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 650kVA DDS-688T

Máy phát điện Doosan 650kVA

Model
DDS-688T
CS Liên tục
650kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 670kVA DDS-737T

Máy phát điện Doosan 670kVA

Model
DDS-737T
CS Liên tục
670kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 750kVA DDS-825T

Máy phát điện Doosan 750kVA

Model
DDS-825T
CS Liên tục
750kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện yanmar 5kva 3 pha, 1 pha chính hãng giá rẻ

Máy phát điện Yanmar 5kVA

Model
YDS-6T
CS Liên tục
5kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 6kVA YDS-7T

Máy phát điện Yanmar 6kVA

Model
YDS-7T
CS Liên tục
6kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 7kVA 3 pha, 1 pha chính hãng giá rẻ

Máy phát điện Yanmar 7kVA

Model
YDS-8T
CS Liên tục
7kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 8kVA 3 pha chính hãng giá rẻ

Máy phát điện Yanmar 8kVA

Model
YDS-9T
CS Liên tục
8kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Kubota 8kVA KUDS_9T

Máy Phát Điện Kubota 8kVA

Model
KUDS-9T
CS Liên tục
8kVA 3
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 9kVA YDS-10T

Máy phát điện Yanmar 9kVA

Model
YDS-10T
CS Liên tục
9kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Kubota 10kVA KUDS_11T

Máy Phát Điện Kubota 10kVA

Model
KUDS-11T
CS Liên tục
10kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày
Máy phát điện Yanmar 10kVA YDS-11T

Máy phát điện Yanmar 10kVA

Model
YDS-11T
CS Liên tục
10kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 45 ngày