Máy phát điện Iveco 125kVA IVS_138T

Máy Phát Điện Iveco 125kVA

Model
IVS-138T
CS Liên tục
125kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Iveco 130kVA IVS_143T

Máy Phát Điện Iveco 130kVA

Model
IVS-143T
CS Liên tục
130kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 135kVA PDS-150T

Máy phát điện Perkins 135kVA

Model
PDS-150T
CS Liên tục
135kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 140kVA PDS-150T

Máy Phát Điện Perkins 140kVA

Model
PDS-150T
CS Liên tục
135kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Iveco 150kVA IVS_165T

Máy Phát Điện Iveco 150kVA

Model
IVS-165T
CS Liên tục
150kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 150kVA PDS-165T

Máy Phát Điện Perkins 150kVA

Model
PDS-165T
CS Liên tục
150kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Iveco 160kVA IVS_176T

Máy Phát Điện Iveco 160kVA

Model
IVS-176T
CS Liên tục
160kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Iveco 170kVA IVS_187T

Máy Phát Điện Iveco 170kVA

Model
IVS-187T
CS Liên tục
170kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 180kVA PDS-200T

Máy Phát Điện Perkins 180kVA

Model
PDS-200T
CS Liên tục
180kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 200kVA PDS-220T

Máy Phát Điện Perkins 200kVA

Model
PDS-220T
CS Liên tục
200kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 225kVA PDS-250T

Máy Phát Điện Perkins 225kVA

Model
PDS-250T
CS Liên tục
225kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Iveco 250kVA IVS_275T

Máy Phát Điện Iveco 250kVA

Model
IVS-275T
CS Liên tục
250kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 250kVA PDS-275T

Máy Phát Điện Perkins 250kVA

Model
PDS-275T
CS Liên tục
250kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 275kVA PDS-300T

Máy Phát Điện Perkins 275kVA

Model
PDS-300T
CS Liên tục
275kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 300kVA PDS-350T

Máy Phát Điện Perkins 300kVA

Model
PDS-330T
CS Liên tục
300kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Iveco 300kVa IVS_330T

Máy Phát Điện Iveco 300kVA

Model
IVS-330T
CS Liên tục
300kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 350kVA PDS-400T

Máy phát điện Perkins 350kVA

Model
PDS-400T
CS Liên tục
350kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Iveco 350kVA IVS_385T

Máy Phát Điện Iveco 350kVA

Model
IVS-385T
CS Liên tục
350kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 400kVA PDS-440T

Máy Phát Điện Perkins 400kVA

Model
PDS-440T
CS Liên tục
400kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Iveco 400kva iVS_440T

Máy Phát Điện Iveco 400kVA

Model
IVS-440T
CS Liên tục
400kVA 3 pha
Thương hiệu
Equi Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày